december 2018

Tijd

Tijd is eigenlijk ook maar een bijzonder iets.
We zijn gewend om naar de klok te kijken om te zien of we op tijd op onze afspraak gaan verschijnen of omdat er wel “op tijd” gegeten moet worden. Vaak zijn we in gevecht met de tijd omdat er altijd een tekort aan lijkt te zijn.