PUURBEWUST

“Als je je bewust wordt van jezelf en jezelf in de puurste vorm wilt en durft toe te laten, ontstaat er ruimte voor verandering van binnenuit. PuurBewust is dan ook onlosmakelijk verbonden en richt zich op leven vanuit het PURE ZELF.”

 

Puur

Vanaf het begin van ons leven wordt ons pure zelf beïnvloed door onze omgeving (opvoeding, sociale omgeving en door de maatschappij). Hierdoor kan er op een bepaald moment in ons leven het gevoel ontstaan dat we het contact kwijt zijn met dat wat we écht willen en wie we écht (puur) zijn.

Door het loslaten van alles dat ons belemmert PUUR te kunnen zijn nemen we de verantwoordelijkheid voor ons eigen leven en ontstaat er ruimte en energie om de dingen te kunnen doen waar we écht energie van krijgen.

“Hoe voelt het om jezelf te zijn?”

 

Bewust

Alles valt of staat met bewust zijn. Om veranderingen mogelijk te kunnen maken is het van belang bewust te worden. Bewust van wat jou gevormd heeft tot wie je nu bent en waarom je bepaalde keuzes maakt of juist niet maakt. Dit is de eerste en de belangrijkste stap naar persoonlijke veranderingen.

“Wat heeft jou gevormd tot de persoon die je nu bent?”